بازاریابی در اینستاگرام: چرا برندها باید بجای فیسبوک از اینستاگرام استفاده کنند؟

بازاریابی در اینستاگرام شاید فیسبوک محبوب ترین شبکه اجتماعی باشد، ولی بازاریابانی که از اینستاگرام برای معرفی محصولات خود استفاده می کنند بازخورد بهتری

ادامه